บริการประชาชน
น้องลิง
23.58
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.58
บริการประชาชน
น้องลิง
23.58
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.58
ประมวลผลจริยธรรม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
การดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Dos & Donts การปฏิบัติตนของบุคลากรเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ เรื่อง ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไปที่หน้า