บริการประชาชน
น้องลิง
09.50
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.50
บริการประชาชน
น้องลิง
09.50
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.50
ประมวลผลจริยธรรม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศฯ เรื่อง ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการยกย่องพนักงานผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลรัษฎา
ข้อบังคับเทศบาลตำบลรัษฎา ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ประกาศฯ เทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลรัษฎา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558
ประกาศฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558