บริการประชาชน
น้องลิง
09.12
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.12
บริการประชาชน
น้องลิง
09.12
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.12
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและขนาด
ตำบลรัษฎา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของตำบลรัษฎาติดกับทะเลภูเก็ต มีพื้นที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,994 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดแนวเขตตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านสะปำ และหมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน
ทิศใต้ จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขารังใน
ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต
ทิศตะวันตก จดแนวเขตตำบลวิชิต หมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว และเขตตำบลกะทู้ กับหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 บ้านกะทู้
การเดินทางจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออก ใช้ได้ 3 เส้นทาง คือ ไปทางบ้านสามกอง ทางถนนเทพกระษัตรี ทางไปอำเภอถลาง และทางไปถนนศรีสุทัศน์ ไปเกาะสิเหร่ ผ่านศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และการคมนาคมทางน้ำ มีท่าเทียบเรือประมงและเรือท่องเที่ยว อยู่ที่ หมู่ 7 ต.รัษฎา
ลักษณะภูมิประเทศ
มิประเทศของพื้นที่ตำบลรัษฎา ประมาณร้อยละ 40 เป็นภูเขา ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออก ร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือของตำบลรัษฎา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขาในหมู่ที่ 2 บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก และหมู่ที่ 6 บ้านลักกงษี
วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลรัษฎาส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งทะเล และเป็นป่าชายเลนในหมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือใหม่
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องด้วยตำบลรัษฎาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม