บริการประชาชน
น้องลิง
11.13
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.13
บริการประชาชน
น้องลิง
11.13
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.13
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 34 รายการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รวม)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
รายงายผลการสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนเมษายน 2565
ไปที่หน้า