บริการประชาชน
น้องลิง
19.09
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.09
บริการประชาชน
น้องลิง
19.09
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.09
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 47 รายการ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ปี 2565
รายงานเชิงข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม (รอบแรก)
รายงานเชิงข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง (รอบแรก)
รายงายผลการสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รวม)
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ไปที่หน้า