บริการประชาชน
น้องลิง
14.46
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.46
บริการประชาชน
น้องลิง
14.46
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.46
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 45 รายการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ปี 2565
รายงานเชิงข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม (รอบแรก)
รายงานเชิงข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง (รอบแรก)
รายงายผลการสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รวม)
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำเดือนธันวาคม 2565
ไปที่หน้า