บริการประชาชน
น้องลิง
14.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.49
บริการประชาชน
น้องลิง
14.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.49
ผลการประกวดราคา
จำนวนเอกสารทั้งหมด 282 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนปรัรบปรุงและซ่อมแซมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านกู้กู หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก หมู่ที่ 5 และบ้านลักกงษี หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งโคามไฟสาธารณะชนิด LED ขนาด 110 วัตต์ จำนวน 160 โคม และ 60 วัตต์ จำนวน 400 โคมฯ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟแอลอีดี (LED Street Light) ขนาด 60 วัตต์ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010002) จำนว 100 โคม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่กลิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกฉีดน้ำล้างถนน (เป็นรถบรรทุกดีเซล 10 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบบรรทุกฉีดน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมปั้มและอุปกรณ์)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน - หาดศิลาพันธ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไปที่หน้า