บริการประชาชน
น้องลิง
11.15
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.15
บริการประชาชน
น้องลิง
11.15
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.15
ผลการประกวดราคา
จำนวนเอกสารทั้งหมด 275 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่กลิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกฉีดน้ำล้างถนน (เป็นรถบรรทุกดีเซล 10 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบบรรทุกฉีดน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมปั้มและอุปกรณ์)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน - หาดศิลาพันธ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 - 30 ก.ย.2566 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกฉีดน้ำล้างถนน (เป็นรถบรรทุกดีเซล 10 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบบรรทุกฉีดน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12000 ลิตร พร้อมปั้มและอุปกรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขัอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมดนตรีอาหารทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนี่ยงกับการท่องเที่ยวตำบลรัษฎา (RASADA MUSIC FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) แบบกระบะเทท้าย (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไปที่หน้า