บริการประชาชน
น้องลิง
17.18
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.18
บริการประชาชน
น้องลิง
17.18
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.18
แผน/ผลการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 72 รายการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2566 - 31 มี.ค.2567)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่่ 4
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ไปที่หน้า