บริการประชาชน
น้องลิง
12.54
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.54
บริการประชาชน
น้องลิง
12.54
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.54
แผน/ผลการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 65 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่่ 4
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ไปที่หน้า