บริการประชาชน
น้องลิง
09.39
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.39
บริการประชาชน
น้องลิง
09.39
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.39
แผน/ผลการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 62 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ไปที่หน้า