บริการประชาชน
น้องลิง
13.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.41
บริการประชาชน
น้องลิง
13.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.41
หัวหน้าส่วนราชการ
นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 076525779-85 ต่อ 201
รองปลัดเทศบาล (ว่าง)
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 202
นายณรงค์ หะนุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 313
นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 301
หัวหน้าสำนักปลัด (ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 076525780 ต่อ 208
นายนพดล แก้วมหิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 210
นางศิริโสภา บูรณะศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 107
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 111