บริการประชาชน
น้องลิง
00.28
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.28
บริการประชาชน
น้องลิง
00.28
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.28
หัวหน้าส่วนราชการ
นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 076525779-85 ต่อ 201
รองปลัดเทศบาล (ว่าง)
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 202
นายนิพิฐ เจริญการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 313
นางนิติยา ลูกสะเดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอภิรักษ์ พรรณสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 208
นายนพดล แก้วมหิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 210
นางศิริโสภา บูรณะศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 107
นายชนานนท์ คันธรักษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม