บริการประชาชน
น้องลิง
13.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.41
บริการประชาชน
น้องลิง
13.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.41
คณะผู้บริหาร
นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
เบอร์โทรศัพท์ : 076525779-85 ต่อ 408
นายภาวัต ศุภสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
เบอร์โทรศัพท์ : 076525779-85 ต่อ 403
นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
เบอร์โทรศัพท์ : 076525779-85 ต่อ 406
นายปรีชา ใจอาจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
เบอร์โทรศัพท์ : 076525779-85 ต่อ 402
นายภูวิศ เพชรขาว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 404