บริการประชาชน
น้องลิง
19.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.33
บริการประชาชน
น้องลิง
19.33
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.33
แผนการจัดหาพัสดุ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 31 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม) ของเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) (ประจำปีงบประมาณ 2559)
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม) ของเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสระสม) ของเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2559)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
ไปที่หน้า