บริการประชาชน
น้องลิง
22.00
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.00
บริการประชาชน
น้องลิง
22.00
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.00
รายงานการเงิน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 192 รายการ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานรับจริง-จ่ายจริง-ปีงบประมาณ-2567-เดือนตุลาคม-ธันวาคม-2566
รายงานรับจริง-จ่ายจริง-ปีงบประมาณ-2567-เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน-2566
ประกาศฯ เรื่อง รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการรับจ่ายจริงปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม
แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปที่หน้า