บริการประชาชน
น้องลิง
00.42
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.42
บริการประชาชน
น้องลิง
00.42
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.42
การประชุมผู้บริหาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 19 รายการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ชั้น 4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น ๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ไปที่หน้า