บริการประชาชน
น้องลิง
09.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.23
บริการประชาชน
น้องลิง
09.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.23
การชำระภาษีประจำปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี 2566
ประกาศฯ เรื่อง รายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี 2566 ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1-2) ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563