บริการประชาชน
น้องลิง
13.20
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.20
บริการประชาชน
น้องลิง
13.20
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.20
การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 28 รายการ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายละกลยุทธธ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 (รอบหกเดือน)
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2564-2566
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 5 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายละกลยุทธธ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 4 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไปที่หน้า