บริการประชาชน
น้องลิง
10.08
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.08
บริการประชาชน
น้องลิง
10.08
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.08
การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 34 รายการ
การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาบุคคลกร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาบุคคลกร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศง 2567 - 2569
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายละกลยุทธธ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 (รอบหกเดือน)
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2564-2566
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 5 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายละกลยุทธธ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565
ไปที่หน้า