บริการประชาชน
น้องลิง
20.29
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.29
บริการประชาชน
น้องลิง
20.29
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.29
การบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 32 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาบุคคลกร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาบุคคลกร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศง 2567 - 2569
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายละกลยุทธธ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 (รอบหกเดือน)
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2564-2566
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 5 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายละกลยุทธธ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 4 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ไปที่หน้า