บริการประชาชน
น้องลิง
12.25
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.25
บริการประชาชน
น้องลิง
12.25
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.25
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 245 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา)
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2567)
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุวรรณ - ไชยบุรินทร์ หมู่ที่ 6
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
ไปที่หน้า