บริการประชาชน
น้องลิง
09.14
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.14
บริการประชาชน
น้องลิง
09.14
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 220 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดิมชื่อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เปลี่ยนใหม่ชื่อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ชุมชนเมือง
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) ขนาด 20 วัตต์ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ระหัส 07010002) จำนวน 100 โคม
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เหมแก้ว ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า ถนนรัษฎานุสรณ์ -หมู่บ้านซิตี้โฮม ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิลหัต 2 หมู่ที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัชนี - หัวท่า เชื่อมต่อซอยดวงแขและซอยแม่ขำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยขมิ้นทอง หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็๖
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาราษฎร์พัฒนา กิ่งแก้ว ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์ (เขตรอยต่อเทศบาลนครภูเก็ต-ทางขึ้นสะพานเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7)
ไปที่หน้า