บริการประชาชน
น้องลิง
23.24
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.24
บริการประชาชน
น้องลิง
23.24
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 285 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 8 ชุด 16 สถานี พร้อมติดตั้งบริเวณลานสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หมู่ที่ 6
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)ฯ
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัด ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี ฯ)
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา 11 ไร่ หมู่ที่ 1
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทัด) ซอยบุษบง หมู่ที่ 3
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วและปรับปรุงพื้นที่นาหลวง หมู่ที่ 3
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยโหนทรายทอง หมู่ที่ 3
ไปที่หน้า