บริการประชาชน
น้องลิง
17.59
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.59
บริการประชาชน
น้องลิง
17.59
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.59
ประวัติความเป็นมา
ตำบลรัษฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตำบลสั้นใน
ในปี
พ.ศ.2483
ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต
ในปี
พ.ศ.2499
ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นลำดับที่ 41 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ
ในปี
พ.ศ.2509
ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล และ ตั้งคณะกรรมการสภาตำบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกัน ทั่วประเทศ
ในปี
พ.ศ.2537
ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นหนึ่งในการยกฐานะในครั้งแรก
ในปี
พ.ศ.2560
ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล