บริการประชาชน
น้องลิง
20.37
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.37
บริการประชาชน
น้องลิง
20.37
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.37
แผนแม่บท ICT
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2566 - 2570)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2561 - 2565)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทสารสนเทศของเทศบาล