บริการประชาชน
น้องลิง
00.36
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.36
บริการประชาชน
น้องลิง
00.36
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.36
แผนการตรวจสอบประจำปี/ผลการตรวจสอบ (ตรวจสอบภายใน)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 20 รายการ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
กฏบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
แผนการตรวนสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
ไปที่หน้า