บริการประชาชน
น้องลิง
10.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.23
บริการประชาชน
น้องลิง
10.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.23
แผนการตรวจสอบประจำปี/ผลการตรวจสอบ (ตรวจสอบภายใน)
จำนวนเอกสารทั้งหมด 17 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
ไปที่หน้า