บริการประชาชน
น้องลิง
00.12
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.12
บริการประชาชน
น้องลิง
00.12
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.12
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
รายงานผลโครงการยกย่องพนักงานผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) ประจำปีงบประมาณ 25654
ผลการดำเนินงานโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลักสูตรเยาวชนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต)
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565