บริการประชาชน
น้องลิง
00.44
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.44
บริการประชาชน
น้องลิง
00.44
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.44
คำสั่ง/ประกาศ เทศบาลตำบลรัษฎา
จำนวนเอกสารทั้งหมด 24 รายการ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้หัวหน้าสถานศึกษาดำเนินโคงการหรือกิจกรรมของสถานศักษา
คำสั่งเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลรัษฎา พ.ศ. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลรัษฎา
ประกาศฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการรัษฎาป่าในเมือง (Ratsada Green in the City)
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
ไปที่หน้า