บริการประชาชน
น้องลิง
10.43
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.43
บริการประชาชน
น้องลิง
10.43
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.43
เอกสาร/แบบฟอร์ม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่าบ้าน
แบบฟอร์มคำขอต่อหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
แบบฟอร์มคำขอรับหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
แบบฟอร์มแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ