บริการประชาชน
น้องลิง
20.17
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.17
บริการประชาชน
น้องลิง
20.17
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.17
รายงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
สรุปผลการจัดโครงการวันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ประจำปี 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลรัษฎา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศฯ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลรัษฎา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบงบประมาณ พ.ศ. 2554