บริการประชาชน
น้องลิง
18.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.41
บริการประชาชน
น้องลิง
18.41
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.41
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(วันที่ 26 มีนาคม 2565)

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล ภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความสุข และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร เป็นการสร้างการทำงานร่วมกัน การประสานงาน การเคารพซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยาการในการบรรยายในครั้งนี้