บริการประชาชน
น้องลิง
02.50
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.50
บริการประชาชน
น้องลิง
02.50
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.50
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565
(วันที่ 29 สิงหาคม 2565)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดโครงการสร้างสุขสมวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้เข้าใจเท่าทันโลกยุคดิจิตอล ใช้เทคโนโลยีเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิต รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกันสร้างความอบอุ่นมั่นคงขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างหลักประกันยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ

#สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา