บริการประชาชน
น้องลิง
04.19
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.19
บริการประชาชน
น้องลิง
04.19
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.19
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
(วันที่ 19 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กองการศึกษา เทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดโครงการ นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นการพัฒนาตนเองและให้ตระหนักในคุณค่าของตนเองให้มีใจรัก สามัคคี เสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนเกาะสิเหร่และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” ในครั้งนี้