บริการประชาชน
น้องลิง
17.00
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.00
บริการประชาชน
น้องลิง
17.00
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.00
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา (เทอมที่ 1 / 2559)
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้เข้าร่วมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา (เทอมที่ 1 / 2559) โดยได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขานุการนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) นางสาวจิราภรณ์ เซ่งฟัด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวชุติมณฑน์ รักษา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ ในครั้งนี้