บริการประชาชน
น้องลิง
10.50
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.50
บริการประชาชน
น้องลิง
10.50
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.50
ภาพกิจกรรม
โครงการรำลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
(วันที่ 8 เมษายน 2559)

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดงานโครงการรำลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยเราที่มีมาช้านาน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานได้สืบทอดประเพณีอันดีงานสืบต่อไปในอนาคต โดยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธี นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลรัษฎาได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของท้องถิ่นเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นมิ่งขวัญแก่ครอบครัวและผู้คนรอบข้าง สามารถสร้างสมความดีเป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน การให้ความเคารพเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุนับว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งของคนไทย ที่ต้องร่วมกันสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นเพื่อเป็นการให้กำลังใจปลอบขวัญแก่ครอบครัวของผู้สูงอายุจึงได้ตัดโครงการรำลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุขึ้นในครั้งนี้