บริการประชาชน
น้องลิง
10.45
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.45
บริการประชาชน
น้องลิง
10.45
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.45
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการผลงานนักเรียน และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 3
(วันที่ 25 มีนาคม 2559)
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 3 โดยมีนักเรียนรับวุฒิบัตทั้งสิ้น จำนวน 52 คน อีกทั้งยังได้เกียรติจากนายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา มาเป็นประธานในพิธีมอบฯ นายสุรกิจ โสฬส ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนฯขึ้น เพื่อให้นักเรียนก่อนประถมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาในนะดับปฐมวัยได้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันที่ศึกษา