บริการประชาชน
น้องลิง
21.48
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.48
บริการประชาชน
น้องลิง
21.48
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.48
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการและแข่งขันผลงานทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนในการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ
(วันที่ 24 มีนาคม 2559)
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดนิทรรศการและแข่งขันผลงานทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนในการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิด นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอุดม กูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดนิทรรศการและแข่งขันผลงานทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความสนใจและความถนัดและการประยุกต์ความรู้เพื่อให้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเอง และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป