บริการประชาชน
น้องลิง
17.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.49
บริการประชาชน
น้องลิง
17.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.49
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
(วันที่ 17 มีนาคม 2559)
วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย ที่พระองค์ท่าน ทรงมีคุณูปการยิ่งต่อการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลรัษฎา ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 แห่งนี้ เป็นประตูสู่จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้ให้ความสำคัญกับภารกิจนี้ และได้ปรับปรุงพัฒนาสถานีแห่งนี้ ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และปรับปรุงการพัฒนาการบริหารให้ดีขึ้นมาเป็นลำดับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม” อันเป็นจุดเริ่มต้นในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และเพื่อเป็นการแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณชนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถดำเนินการและบริหารงานสาธารณะรองรับภารกิจจากรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการในสถานีขนส่ง พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2