บริการประชาชน
น้องลิง
21.43
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.43
บริการประชาชน
น้องลิง
21.43
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.43
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา เกี่ยวกับชุมชน รวมทั้งบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของเทศบาลตำบลรัษฎา
(วันที่ 16 มีนาคม 2559)
วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา เกี่ยวกับชุมชน รวมทั้งบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของเทศบาลตำบลรัษฎา ในการบริหารจัดการชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคติ ตลอดจนมีความสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกชัย ไขแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา