บริการประชาชน
น้องลิง
12.47
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.47
บริการประชาชน
น้องลิง
12.47
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.47
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรัษฏา ซอยแม่กลิ่น

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรัษฏา ซอยแม่กลิ่น แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้วิถีแห่งความพอเพียง ภายในศูนย์ได้ปรับสภาพให้เป็นตามหลัก "ทฤษฎีใหม่" คือ เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ ปลูกผักไร้ดิน การเผาถ่าน รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ดอกหน้าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและศึกษาแนวทางปฏิบัติได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มกู้กูร่วมใจ หมายเลขโทรศัพท์ 076 - 240486