บริการประชาชน
น้องลิง
02.53
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.53
บริการประชาชน
น้องลิง
02.53
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.53
ผลงานเด่น
เกียรติบัตรองกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ตโดยนายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้เทศบาลตำบลรัษฎา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำยุทธ์ศาสตร์วาระแห่งชาติ ด้านสหกรณ์ ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2558
ผลงานเด่นอื่นๆ