บริการประชาชน
น้องลิง
14.28
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.28
บริการประชาชน
น้องลิง
14.28
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.28
ผลงานเด่น
รางวัลองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นดีเด่น
จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่ เทศบาลตำบลรัษฏา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
ผลงานเด่นอื่นๆ