บริการประชาชน
น้องลิง
03.17
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.17
บริการประชาชน
น้องลิง
03.17
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.17
ผลงานเด่น
เทศบาลตำบลรัษฎา ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลรัษฎา ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 โดยนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้รับเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 256 0 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านกู้กู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกาาจังหวัดภูเก็ตที่ได้เสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือก
ผลงานเด่นอื่นๆ