บริการประชาชน
น้องลิง
13.31
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.31
บริการประชาชน
น้องลิง
13.31
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.31
กองการศึกษา
นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 301
นายหัสกร เกษน้อย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายสุรกิจ โสฬส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
นางสาวสิรินทรา เกี๊ยวสุวรรณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวลลิตพร สุภาพัฒนกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัยนา นิรภัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวยงทิพา สงคล้าย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวนุรฮูดา มัจฉา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนัดดา บัวสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ บุญเกื้อ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวจุฑาทิพย์ อุยะสิทธารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสกุลไพศาล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวอังคณา สายริยา
ครู
นายชาคริต นุ้ยภิรมย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิการ์ สุขจิตร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางอนัตตา แซ่เดี่ยว
ครู
นางสาวณิชาวีร์ สุวรรณโณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวชวนชม ปรโฆษิต
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ์ นิยมเดชา
ครู
นางสาวอรทัย ชำนาญกิจ
เจ้าพนักงานธุรงารปฏิบัติงาน