บริการประชาชน
น้องลิง
07.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
07.23
บริการประชาชน
น้องลิง
07.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
07.23
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนพดล แก้วมหิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 210
นางพิชญ์พิชา ตันติกาญจนานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวจันทิมา เตชะรังสรรค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิศรุต รัตนวิก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนัสรียา ละใบเด็น
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวปัทมาสน์ ชูพูล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวการดา หมื่นจิตต์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
นางสาวธันย์ชนก ติ๋วตระกูล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวฮัสมา ยาง๊ะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
นางสาวอุษณิษา แก้วคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรรณ คงสิทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ