บริการประชาชน
น้องลิง
17.32
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.32
บริการประชาชน
น้องลิง
17.32
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.32
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนพดล แก้วมหิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 210
นางสาวพิชญ์พิชา สุวรรณไตรย์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวนัสรียา ละใบเด็น
นักวิชาการสาธารณสุข
นายวิศรุต รัตนวิก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจันทิมา เตชะรังสรรค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวนันฑิตา ปรอดอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวอุษณิษา แก้วคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรรณ คงสิทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสุทิสา สุขศรีเพ็ง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายนพพร น้ำเพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวกานดา หมื่นจิตต์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
นางสาวฮัสมา ยาง๊ะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน