บริการประชาชน
น้องลิง
09.27
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.27
บริการประชาชน
น้องลิง
09.27
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.27
กองช่าง
นายณรงค์ หะนุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 313
นายอัศวิน พลคชา
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสมชาย ตันติพิทยกุล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวจิตติมา วันหนุน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรทัย ยวงเงิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นางสาวอัณณ์ภัสฆ์ อุบลสุวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวมนวณา เผือกผุด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวิจักษณ์ จิรพันธ์พิเชษฐ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุระชัย บุญช่วย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีกิตติ อออิปก
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายวิศัยย์ศักดิ์ คงคา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน