บริการประชาชน
น้องลิง
10.18
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.18
บริการประชาชน
น้องลิง
10.18
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.18
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-525779 ต่อ 111
นางสาวพรรณวดี พันธ์แพ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางเอื้อมพร คริสต์รักษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเจริญศรี รอดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวีรยุทธ อุ้ยดำ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นายเอกวรา ถาวโร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสรายุทธ ชนะสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน