บริการประชาชน
น้องลิง
17.35
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.35
บริการประชาชน
น้องลิง
17.35
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.35
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย หรือผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด (ภูเก็ต)

ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย หรือผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด (ภูเก็ต) ประวัติความเป็นมา คำว่าปาเต๊ะ เป็นภาษามลายู แหล่งกำเนิดของผ้าปาเต๊ะในชวา อินเดีย จีน แต่ละแห่งจะแตกต่างกันเล็กน้อย โดนเฉพาะที่เกาะชวาการทำผ้าปาเต๊ะจะมีเทคนิคการทำที่สูงมาก โดยเฉพาะลวดลาย การนย้อมสี ตลอดจนเนื้อผ้าอินโดนีเซียที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผ้าปาเต๊ะชั้นสูง เนื่องจากภาคใต้ ส่วนมากนิยมนำผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต อันเป็นจุดประกายให้ทางกลุ่มไสนใจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน โดยมุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนให้ความนิยมในท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เน้นให้มีลวดลายที่โดดเด่น สะดุดตา และสวยงามประณีตต่อผู้พบเห็น วัสดุ สี ลูกปัด วัตถุดิบ ที่เลือกใช้ในงานต้องเป็นวัสดุที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ ด้วยลวดลายที่บ่งบอกถึงความงามที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างลงตัว ซึ่งเป็นที่นิยมของสตรีทุกวัย จากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนในชุมชนได้นำเสนอโครงร่างแบบงานที่กลุ่มมีความประสงค์ที่จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยการจัดตั้งกลุ่ม “เกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา”ขึ้น สินค้าของทางกลุ่มจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ เช่น ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เสื้อยืดเพ้นท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อัตลักษณ์ / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าปาเต๊ะเพ้นท์สี หรือผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม คือ เป็นงานที่ไม่ซ้ำแบบใครเป็นลักษณะโดยตรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาชิ้นเดียวในโลกไม่สามารลอกเลียนแบบได้ มีความคงทนสวยงาม สามารถทำความสะอาดง่าย โดยการซักมือ หรือเครื่องซักผ้าได้ (เฉพาะผ้าปาเต๊ะหรือผ้าเพ้นท์สี) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีความประณีต และคัดสรรอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 1.3.1 มผช.619/2547 (ผลิคภัณฑ์ผ้าเขียนลาย) 1.3.2 OTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2553