บริการประชาชน
น้องลิง
02.16
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.16
บริการประชาชน
น้องลิง
02.16
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.16
ข่าวจาก facebook
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรม SAii Laguna Phuket ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางเอื้อมพร คริสต์รักษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อให้ผู้สูงอายุและเครือข่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและเครือข่ายให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจจากการอบรมฯ อันจะสร้างประโยชน์และนำมาซึ่งความเข้มแข็งของผู้สูงอายุและเครือข่ายต่อไป #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรม SAii Laguna Phuket ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางเอื้อมพร คริสต์รักษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อให้ผู้สูงอายุและเครือข่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและเครือข่ายให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจจากการอบรมฯ อันจะสร้างประโยชน์และนำมาซึ่งความเข้มแข็งของผู้สูงอายุและเครือข่ายต่อไป #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา