บริการประชาชน
น้องลิง
04.05
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.05
บริการประชาชน
น้องลิง
04.05
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.05
ข่าวจาก facebook
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมตำบลรัษฎา คณะครู นักเรียน ศพด. 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอยเรือ” ชาวไทยใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ งานประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหม่บ้านแหลมตุ๊กแกให้อยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชนมีความภาคภูมิใจและรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการมีจิตสำนึกรักษ์ท้องทะเลที่เป็นแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน มีรายได้จากการบริการนักท่องเที่ยว
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
#สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา