บริการประชาชน
น้องลิง
18.26
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.26
บริการประชาชน
น้องลิง
18.26
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.26
ข่าวจาก facebook
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมซีเบด โฮเทล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดโครงการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมี นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิด นางจันทร์แรม ธรรมประเสริฐ ประธานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัษฎา (ฝ่ายหญิง) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชน สร้างทีมงาน วางแผน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ หาแนวทางแก้ไขและร่วมกันตัดสินใจในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นเองได้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
#สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา