บริการประชาชน
น้องลิง
22.02
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.02
บริการประชาชน
น้องลิง
22.02
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.02
ข่าวจาก facebook
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานตลาดโบราณ (ตลาดโก้งโค้ง) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปี 2567 หลักสูตร “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลรัษฎา โดยมีนายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับฯ ในครั้งนี้
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
#สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา