บริการประชาชน
น้องลิง
17.34
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.34
บริการประชาชน
น้องลิง
17.34
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.34
ข่าวจาก facebook
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายปรีชา ใจอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่คะแนน 95 ขึ้นไป จำนวน 11 หน่วยงาน จากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎาได้ผลคะแนนการประเมิน ITA 95.49 คะแนน #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎ