บริการประชาชน
น้องลิง
18.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.23
บริการประชาชน
น้องลิง
18.23
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.23
แหล่งความรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน
นาย นิตย์ ชูวิจิตร์ (ลุงนิต)/นักบำเพ็ญประโยชน์

นาย นิตย์ ชูวิจิตร์ (ลุงนิต) ประวัติการทำงาน พนักงานขับรถ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูเก็ต - พนักงานส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์ - นักพากย์หนัง - วิทยากรฝึกอบรมการติดตายาง การกรีดยาง ให้กับพนักงานกองทุนฯ ในเขต ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เป็นวิทยากรอบรมการทำสวนยางที่ภาคอีสาน ๒ ปี จึงกลับมาจังหวัดภูเก็ต และร่วมก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมกับนายภาวัต ศุภสุวรรณ ในหมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๗ และดำรงตำแหน่งรองประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา - ทำงานกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน ในตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ สาขา ป่าตอง - จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุบ้านบินหลาเรดิโอคลื่น ๙๖.๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. โดยชื่อว่า ลุงเคล้า หรือ ลุง KL - เป็นคณะกรรมการชมรมชาวสงขลา - พิธีกร การประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น งานชักพระ งานลอยกระทง งานทำบุญสิ้นปี - เป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทนและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลรัษฎามาโดยตลอด

แหล่งความรู้/ปราชญ์ชาวบ้านอื่นๆ