บริการประชาชน
น้องลิง
19.03
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.03
บริการประชาชน
น้องลิง
19.03
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.03
แหล่งความรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน
ลูกทุ่งเยาวชนเทศบาลตำบลรัษฎา นำโดยน้องแนน เจริญพร

ในชุมชนหาดแสนสุข เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเยาวชนอาศัยอยู่หลายครอบครัวซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ค้าขาย หาปูหาปลาหาหอยหลอด หอยลาย และในชุมชนจะจัดงานเพื่อให้ชาวบ้านมีคตวามรัก ความสามัคคี ของทุกๆปี นั่นคือ งานสวดกลางบ้าน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดน้องแนน เจริญพร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๙/๒๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานและได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท เยาวชนหญิง หลังจากการประกวดดังกล่าวเป็นแรงผลักดันทำให้มีความฝันจะทำวงดนตรี มีนักร้อง แดนเซอร์ ขึ้น จึงได้ชักชวนเยาวชนในชุมชนหาดแสนสุข มาร่วมตั้งวงดนตรีขึ้น จากครั้งแรก มีนักร้อง ๒ คน แดนเซอร์ ๙ คน โดยมีน้องแนน เจริญพร เป็นหัวหน้าวง และได้รับการสนับสนุน จากคุณสุทัศน์ หงษ์บุตร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยนั้น และคุณเจริญ แซ่อ๋อง เป็นรองนายก เป็นผู้สนับสนุนโดยเสมอมาจนถึงปัจจุบัน และมีน้องๆเยาวชนจากชุมชนใกล้เคียง มาร่วมวงกว่า ๔๐ คน เมื่อก่อนมีชื่อว่า น้องแนน เจริญพร ชุมชนหาดแสนสุข ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ลูกทุ่งเยาวชนเทศบาลตำบลรัษฎา นำโดย น้องแนน เจริญพร และจดทะเบียนรับรองกลุ่มตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๘ วัตถุประสงค์ในการทำวงดนตรี ๑. ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ๒. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๓. เพื่อให้เยาวชนมีรายได้เสริม ๔. เพื่ออนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง ๕. สร้างสัมพันธ์ที่ดีแกเยาวชนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ๖. ทำให้เยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ๗. ส่งเสริมให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดง มีรำมโนราห์ มายากลบิลลี่โชว์

แหล่งความรู้/ปราชญ์ชาวบ้านอื่นๆ