บริการประชาชน
น้องลิง
02.30
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.30
บริการประชาชน
น้องลิง
02.30
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.30
แหล่งความรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสมพร หมื่นพัน (โกเฉ้ง)/บุคคลตัวอย่าง

หน้าที่การงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ งานแผนและงบประมาณ การทำงาน เป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๔๗ ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาถลาง - สาขาภูเก็ต ลาออกจากงาน เมื่อปี ๒๕๔๗ ช่วยเหลืองานสังคม เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการพื้นฐานการศึกษา กรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการพื้นฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง อาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อาสาสมัครพลังงาน เหรัญญิกศาลเจ้ายกเค่เก้ง