บริการประชาชน
น้องลิง
02.21
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.21
บริการประชาชน
น้องลิง
02.21
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.21
ภาพกิจกรรมจาก facebook
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2567)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรม SAii Laguna Phuket ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางเอื้อมพร คริสต์รักษา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อให้ผู้สูงอายุและเครือข่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและเครือข่ายให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจจากการอบรมฯ อันจะสร้างประโยชน์และนำมาซึ่งความเข้มแข็งของผู้สูงอายุและเครือข่ายต่อไป #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา