บริการประชาชน
น้องลิง
03.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.49
บริการประชาชน
น้องลิง
03.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.49
ภาพกิจกรรมจาก facebook
โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2567)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุตำบลรัษฎา เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา