บริการประชาชน
น้องลิง
03.25
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.25
บริการประชาชน
น้องลิง
03.25
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.25
ภาพกิจกรรมจาก facebook
พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2567)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น ณ เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายของเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ อาคารสำนักงานหลังใหม่ ได้ก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ 2548 – 2549 นับเป็นอาคารที่มีความสวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ที่ได้สร้างความเจริญและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่เมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญปั้น ปฏิมากรรมรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ และได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสดุดีเชิดชูคุณงามความดี ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองภูเก็ต เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลตำบลรัษฎา และเพื่อให้ทุกส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา