บริการประชาชน
น้องลิง
03.56
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.56
บริการประชาชน
น้องลิง
03.56
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.56
ภาพกิจกรรมจาก facebook
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรม การดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ตอน Happy Life & Happy Hour ชีวิตและชั่วโมงแห่งความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลจิตใจตัวเอง ให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความเข้าใจถูกต้องด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง ทักษะด้านสุขภาพจิต และส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้เกิดความภาคภูมิใจและเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีพลังในการดำเนินชีวิต และป้องกันภาวะซึมเศร้า โดยมีคุณกานนภัส แต้พานิช เป็นวิทยากร พร้อมนี้ได้มีการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย อันเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา